Koppeling Bol.com

Voordat je het dashboard in gebruik kunt nemen, moet je je bol.com account koppelen met het dashboard.

Gegevens ophalen

Om je account te kunnen koppelen heb je je Client id en Client secret nodig. Deze kun je vinden in het Bol.com Verkopers Dasboard.
Om bij jouw Client id en secret te komen moet je eerst op je naam klikken.


En vervolgens op 'instellingen'.


Klik daarna bij het kopje diensten op ‘API instellingen’.


Je zit nu op de API instellingen pagina, hier moet je eerst een technisch contactpersoon instellen. Stel hier de contact gegevens van de technische verantwoordelijke van de API-koppeling in.


Als je het technisch contactpersoon hebt aangemaakt kun je vervolgens bij ‘Client credentials’ op aanmaken klikken.


Wanneer je dat gedaan hebt, krijg je het volgende scherm te zien. Nu kun je de naam voor de nieuwe api gebruiker invullen. Gebruik een naam zodat jij weet voor welke dienst je deze API gebruiker hebt aangemaakt, bijvoorbeeld: ‘boldashboard.nl.’


Je hebt nu een Client Id aangemaakt, deze kun je nu kopiëren.


Vervolgens ga je naar het dashboard en klik je bij ‘instellingen' op ‘retailer’ hier kun je het gekopieerde Client id plakken onder het kopje ‘Client id’.


Vervolgens kun je op bol.com het Client secret ophalen, door op ‘Toon dsecret’ te klikken krijg je het Client secret te zien.


Je krijgt nu in een pop-up scherm het Client secret te zien deze kun je wederom kopiëren.


Het gekopieerde Client id kun je plakken onder het kopje ‘Client secret’. Je kunt nu de retailer gegevens opslaan door op opslaan te klikken.


Als de gegevens opgeslagen zijn krijg je het volgende scherm te zien. Hier kun je retailer naam aanpassen en je Client id en Client secret controleren.